Өндүрүш процесси

news

1.КЫСУУ
2. МЕХКЕ КОШУМЧА
3. МЕХТЕН ТАПШЫРУУ
4.БЫЧАКТЫН ЧЕГИН АЙЛАТУУ
5.КАПТАП БҮГҮҮ
6. CLAP
7.ТАШЫГЫП ЖАНА ЧЕГИН КЕСИҢИЗ
8.БҮГҮҮ
9.МАЙ БАССАНЫНДАГЫ СӨНДҮРҮҮ
10.ТЕМПЕРДҮҮ
11.КУМ ТАРТУУ
12. СЫЙУУ ЖАНА ПАКТОО
(Ар кандай буюмдардын өндүрүш процесси бир аз башкача)